PEfoamrollen

PE foamrollen

PE foamrollen worden veelal gebruikt ter bescherming van delicate producten tijdens transport. Vooral in de AGF sector wordt dit materiaal veelvuldig ingezet ter bescherming van de kwetsbare groenten en vruchten, maar ook in de meubelbranche is dit een veelgebruikt porduct.

Foamvellen.jpg

PE foamrollen worden vervaardigd uit PE. Het polymeer polyetheen is een veel gebruikt materiaal. Het is de meest gebruikte kunststof (plastic). Ook de oudere naam polyethyleen wordt gebruikt en is in feite nog de meest courante benaming bij de producenten en verbruikers van deze kunststof. Polyetheen wordt gemaakt door polymerisatie van etheen. Etheen wordt verkregen door het afbreken (kraken) van onder andere nafta, een licht derivaat van aardolie. Geschat wordt dat 1,2% van de ontgonnen aardolie gebruikt wordt om polyetheen te produceren.

Structuurformule van etheen en polyetheen:

  H       H  H       H              H   H   H   H
   \     /    \     /               |   |   |   |
..+ C = C   +  C = C +..   →      ~ C - C - C - C ~
   /     \    /     \               |   |   |   |
  H       H  H       H              H   H   H   H

         Etheen                       Polyetheen

Zoals in bovenstaande molecuulformule van polyetheen te zien is, bevat het alleen koolstof- (C van het Latijnse woord carbonium) en waterstof- (H van hydrogenium) atomen. Bij volledige verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie ontstaan daaruit alleen de niet-giftige stoffen koolstofdioxide en water. Het verbranden van polyetheen levert dan ook geen direct gevaar op voor mens en milieu.

Eigenschappen van PE zijn o.a

- Niet-schurend
- Volledig waterdicht
- Soepel polyethyleenschuim met gesloten cellen
- Zeer doeltreffend voor bescherming en de verpakking van gepolijste oppervlakken en
  delicate stukken
- Zeer taai
- Goede slagvastheid
- Uitermate geschikt voor contact met levensmiddelen

PE is een vrij zachte en taaie polymeer. Er zijn twee hoofdtypen te onderscheiden:

- LDPE (lage dichtheid PE)
- HDPE (hoge dichtheid PE).

Ongeveer driekwart van het gefabriceerde PE is van het LDPE-type. LDPE is aanzienlijk minder stijf dan HDPE. PE veroudert door gelijktijdige inwerking van (UV-)licht, lucht en vocht, wat kan worden voorkomen door een klein deel roet bij te mengen.